On 30 September 2015 seperate from the conference program, “3rd Microtunneling Short Course” will take place in the WOW İstanbul Convention Center as well. The course program is below;

 

3RD MICROTUNNELING SHORT COURSE / 3. MİKROTÜNELCİLİK KISA KURSU

30 September 2015, Istanbul / 30 Eylül 2015, İstanbul

09:55 - 10:00Mr. Yasin Torun, AKATED-TSITT
Welcome Speech / Hoşgeldiniz Konuşması
10:00 - 10:30Dr. Hanifi Çopur, ITU
Geotechnical Investigations and Laboratory Testing / Jeoteknik Araştırmalar ve Laboratuar Testi
10:30 - 11:00Dr. Levent Ozdemir, CSM
Microtunneling Principles and Techniques / Mikrotünel Prensipleri ve Teknikleri
11:00 - 11:30Mr. Özgur Savaş Özüdoğru, E-BERK
Cutting Tools for Microtunneling Machines / Mikrotünel Makineleri için Kesme Takımları
11:30 - 12:00Mr. Wim Smet, SMET
Shaft Construction, Ground Improvement and Settlement Control for Microtunneling Projects / Mikrotünel Projeleri için Şaft İnşaatı, Zemin İyileştirme ve Çökme Kontrolü
12:00 - 13:00Lunch Break / Öğle Arası
13:00 - 13:30Dr. İbrahim Karali & Mr. Necati Çalık, İSKİ
Ongoing and Upcoming Microtunneling Projects in Istanbul / İstanbul’daki Mevcut ve Gelecek Mikrotünel Projeleri
13:30 - 14:00Dr. Mucahit Namli, AKATED-TSITT
Microtunneling Applications in Istanbul / İstanbul’daki Mikrotünel Uygulamaları
14:00 - 14:30Mr. Wasilios Zisiz, HOBAS
Pipe Selection and Installation in Microtunneling / Mikrotünelde Boru Seçimi ve Döşemesi
14:30 - 15:00 Networking Break / Ara
15:00 - 15:30Networking Break and Group Photo Shooting / Ara ve Toplu Fotoğraf Çekimi Mr. Meriç Yetiş, OZKA-AKM JV
Curved and Long-Distance Microtunneling / Eğimli ve Uzun Mesafe Mikrotünelcilik
15:30 - 16:00Dr. Nuh Bilgin, ITU
Future Tunneling Projects of Turkey / Türkiye’nin Gelecekteki Tünel Projeleri
16:00 - 16:30Mr. Lutz zur Linde, HERRENKNECHT
Latest Developments in Trenchless Technologies / Kazısız Teknolojilerdeki Güncel Gelişmeler
16:30 - 17:00Certificate Ceremony and Group Photo Shooting / Sertifika Töreni ve Toplu Fotoğraf Çekimi
17:00Closing / Kapanış

 

The course will be coordinated by Prof. Dr. Levent Özdemir pdf

Levent Ozdemir